BKLF
Meny
toppbilde

Stem på Årets Bakeri 2018?

BKLF inviterer nå bedriftskollegaer i bransjen til å stemme frem bedrifter som oppfattes som gode og eksemplariske bedriftskollegaer, fremstår som gode eksempler for faget og bransjen og som er verdige til å motta prisen «ÅRETS BAKERI  2018». Forslag sendes BKLF AS gb@nhomd.no innen 15. mars 2018.

Målet med denne kåringen er å øke bevisstheten om alle de element som til sammen utgjør en vellykket bedrift, å fremheve og presentere gode bedrifter, samt styrke samholdet i bransjen.Frem til 15. mars 2018 kan det sendes inn forslag på eksemplariske bedriftskolleger du mener fortjener prisen. Alle bakeri i Norge kan anbefales med en kort begrunnelse, også egen bedrift.

En liste over de anbefalte bakeriene blir offentliggjort innen utløpet av mars måned. Bedrifter kan så, fra 1. april 2018, stemme frem bakerier fra denne offisielle listen. De bakeriene med flest stemmer blir deretter gjenstand for videre vurdering av en fagkomité bestående av fagfolk fra eksterne miljøer med særlig kompetanse på bedrifts-vurdering.

Fagkomitéen vil sortere og vurdere bedriftene med flest stemmer etter følgende 8 kriterier:

  • Bedriftens økonomisk utvikling og bæreevne
  • Bedriftens innovasjon / nyskapningsevne
  • Bedriftens fokus på samfunnsansvar
  • Bedriftens helhetlige profil og markedsføring
  • Bedriftens endring og omstillingsevne
  • Bedriftens medarbeidertilfredshetsindeks
  • Bedriftens sammensatte fagkompetanse
  • Bedriftens omdømme/merkenavn

«Årets bakeri 2018» vil bli presentert på Landsmøtet, og vinneren blir tildelt en premie bestående av et pengebeløp, en blankett, et diplom og blomster.

Relaterte artikler