BKLF
Meny
småbedritfslivet

Si din mening om fremtidens rammebetingelser for små- og mellomstore bedrifter

 

Fra tirsdag 25. – Fredag. 28 juni gjennomfører representanter fra både regjering Storting og partiorganisasjonene 1000 bedriftsmøter i løpet av 100 timer.
Kampanjen «Småbedriftslivet» går over hele landet.

 Formålet med kampanjen er å sette søkelys på rammebetingelser for små- og mellomstore bedrifter over hele landet. Innspill vi får i disse møtene vi vil være en del av grunnlaget for en strategi for små- og mellomstore bedrifter som Nærings- og fiskeridepartementet jobber med og som skal legges frem i august.

Nærings- og fiskeridepartementet har i denne forbindelse laget en egen nettside der bedriftene kan notere sine innspill, https://www.regjeringen.no/no/sub/smabedriftslivet/id2654914/ . Nettsiden vil også fungere som innspillsportal etter at 100-timerskampanjen er avsluttet.

Som tidligere varslet har Nærings- og fiskeridepartementet har laget en liste med 10 temaer som et innspill til hva man kan ta opp på bedriftsmøtene kampanjedagene,

Forenklinger for næringslivet
Mer tid på å skape arbeidsplasser, mindre på unødvendig byråkrati.

Tilgang til markeder
Sikre og videreutvikle handelsavtaler.

Det grønne skiftet
Bygge nye og grønne arbeidsplasser

Sosiale rettigheter
Vi må sikre et anstendig arbeidsliv og rettferdig konkurranse, samtidig må arbeidsplassene ha den nødvendige fleksibilitet

Skatter og avgifter
Vi vil styrke norsk privat eierskap.

Tilgang til kompetanse
Fra doktorgrader til fagbrev, norsk næringsliv trenger folk.

Det offentlige virkemiddelapparatet
Offentlige ordninger for næringsvirksomhet skal forenkles.

Tilgang til kapital
Det må bli lettere å hente investeringer, særlig for små- og mellomstore bedrifter

Digitalisering
Vi må ruste oss for et digitalt næringsliv og arbeidsliv

Inkluderingsdugnad
Flere med hull i CVen må få en sjanse i arbeidslivet.

 

 

Relaterte artikler