BKLF
Meny
tre menn

Nytt fellesmerke for Håndverksbakeri

Den første sertifiseringen av et norsk «håndverksbakeri» fant sted hos Edgars i Mandal, fredag 9. November. Interessen for å bli sertifisert ”håndverksbakeri” har etter dette blitt stor, og BKLF mottar nye søknader om sertifisering hver dag.

Med det nye fellesmerket Håndverksbakeri, ønsker bransjeforeningen å tydeliggjøre for forbrukerne de bakerier som er med på å opprettholde en ekte håndverkstradisjon i Norge. Disse bakeriene satser på fagutdanning gjennom å være godkjent lærebedrift med lærlinger, har en stor andel faglært personale i produksjonen, opprettholder håndverkstradisjoner og bruker norske råvarer. Som medlemmer av et fellesskap, jobber disse bedriftene for at den norske baker- og konditorbransjen kan fortsette å levere godt, norsk kvalitetshåndverk til forbrukeren.

Vi mener det er viktig at forbrukerne blir gjort klar over forskjellene mellom et håndverksbakeri som utvikler og produserer sine egne produkter, og bakerier som steiker en vare de har fått ferdig fra utlandet, slik at forbrukeren kan ta bevisste valg basert på kunnskap. Tilsvarende ordninger finnes allerede i mange andre Europeiske land.

”Håndverksbakeri” er det siste i rekken av tiltak for å styrke Baker- og konditorfagene. Baker- og Konditorbransjens Landsforening har i flere år jobbet hardt for å fremme fagutdanningen. Diplombakerutdannelsen ved NOFIMA (5 studiepoeng), etablering av egen baker- og konditorlinje på videregående fra 2020 og et eget opplæringskontor for baker- og konditorbransjen er noen av resultatene av dette arbeidet. I tillegg til å heve kompetansen, er dette med på å øke interessen for faget.

Her kan du lese mer om kriteriene for å bli sertifisert som ”håndverksbakeri”.

Vil du at din bedrift skal bli sertifisert ”håndverksbakeri” kan du sende dette søknadsskjemaet.

Relaterte artikler