BKLF
Meny
Daniel Jacobsen_RED

Meld deg på ny Diplombakerutdanning våren 2017

Diplomutdanning for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget. Utdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nofima. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder.

Basiskurset består av 3 samlinger på 2 dager hver. Kursteorien er i stor grad lagt opp som hjemmearbeid på nett, bla med videoer, nettpresentasjoner, selvtester og lignende. Hjemmearbeidet skal danne bakgrunn for praktiske bakeforsøk og aktiviteter, som er det man i hovedsak jobber med samlingene. Deltakerne skal gjennomføre et prosjektarbeid mellom samlingene. Et godt gjennomført prosjektarbeid er en forutsetning for å få tildelt diplomet. Basiskurset avsluttes med at deltakerne presenterer sitt prosjektarbeid. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbyr basiskurset i samarbeid med Nofima.

Fordypningsområdene er valgfrie, og kan være to kurs på minst en dag hver, eller annen form for faglig utvikling, for eksempel strukturert hospitering, deltakelse i nettverk og lignende.

Det er Bakernes- og konditorbransjens Landsforening som godkjenner fordypningsområdene og som tildeler diplomet. Det vil kunne komme endringer i kriteriene for å få tildelt diplomet.

Basiskurs – diplomutdanning for bakere

 

Målgruppe og faglig nivå

Målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfag og ligger på et høyere nivå.

Hva skal deltakerne lære – og hvordan?

Når kurset er gjennomført skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap og god forståelse av:

  • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
  • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
  • Brød/bakevarers betydning for ernæring og helse
  • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
  • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
  • Innovasjonsprosesser med relevans for bakeribransjen
  • Sensorisk metodikk for testing av produktkvalitet
  • Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden

I denne kursrunden legger vi enda mer vekt på baketeknologi, og bruker mer tid i bakeriet for å koble teorien tettere opp mot praksis.

Øk din kompetanse på nytt diplombakerkurs. Her får du inspirasjon, faglig påfyll og nye muligheter som baker.

«Diplombakerutdannelsen bidrar til å øke bakerens bevissthet og kritiske blikk på bruk av råvarer, og hjelper bakeren til å ta kontroll over egen produktutvikling.» sier Erlend Løken Volden som gjennomførte kurset 2015/2016.

 

 

Tidspunkt for nytt basiskurs

Kurset starter 25. april 2017.

Kurset består av 3 samlinger fra april 2017 til april 2018 og gjennomføres på Nofima, Ås i Akershus.

Påmeldingsfristen er 20.03.17.

For mer informasjon og påmelding: Her kan du lese mer om utdanningen

Påmelding

Relaterte artikler