BKLF
Meny

Om BKLF

Administrasjon/Styret

Styret er BKLFs øverste organ og bindeledd mellom medlemmene og de lokale organisasjonsledd.

Styret velges under det årlige landsmøtet med representanter fra bedrifter over hele landet.

Styret skal behandle saker som fremmes av regionforening, Landsmøte, eller styrets enkeltmedlemmer.