BKLF
Meny

Om BKLF

Hva gjør BKLF for din bedrift?

Gratis bruk av Brødskala´n på alle emballasje.

Som medlem får du gratis bruk av Brødskala´n. Dette alene sparer bedriften for titalls tusen kroner.

Gratis bransjeblad.

Som medlem får du abonnement på 10 utgaver av Baker & Konditor. Magasinet informerer, engasjerer og inspirerer folk som jobber i bransjen.

Kompetanse til bedriftene.

Kompetanse og nettverk er viktig for å skape de beste forutsetningene for lønnsom drift.

Nøkkeltall og informasjon.

BKLF samarbeide med mange miljø for å skaffe frem relevant informasjon, nøkkeltall og kunnskap til medlemmene.

BKLF som nettverkskordinator.

BKLF har tilgang til internasjonale nettverk som gir informasjon og kunnskap om samme bransje i andre land.

Møtesteder som samler og hever bransjen.

Som medlem får du tilgang til og rabatterte prise på faglige arena, sosiale samlinger, fagkonferanser, landsmøte, messeturer og konferanser.

Bransjeforening som bygger omdømme.

BKLF samarbeider med flere aktører for å bygge positivt omdømme for bransjen.

Løfter faget, lærebedriftene og lærlingeordningen.

BKLF arbeider for å styrke grunnutdanningen innen baker og konditorfaget slik at lærlingene som kommer ut i bedriftene har høyere faglig kunnskap.

Politisk påvirkning.

BKLF arbeider systematisk med politisk påvirkning for å bedre rammebetingelsene for baker- og konditorbransjen.

Her melder du deg inn i BKLF:
Innmeldingsskjema bedrift

Vi tilbyr også et personlig medlemskap. Som personlig medlem betaler du 850,- per år i kontingent. Medlemskapet inkluderer fagbladet Baker og konditor.

Innmeldingsskjema personlig medlem

Ta kontakt med Baker- og Konditorbransjens Landsforening på:
gb@nhomd.no / 970 19 591 hvis du har spørsmål.

Strategiplan_web-1