BKLF
Meny
Brodskala toppbanner

Brødskala´n – spis litt grovere.

Formålet med Brødskala´n er å gi forbruker relevant og god informasjon for å bidra til økt forbruk av grove kornprodukter.

Et sunnere kosthold hos folk flest vil gi helsegevinster og spare samfunnet vårt for milliardkostnader. Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mer grove kornvarer, og velger de grove og ekstra grove brød- og kornproduktene til hverdags. Grovt brød inneholder flere næringsstoffer enn fint brød. De grove brød- og kornproduktene er en god og viktig kilde til kostfiber, i tillegg til flere vitaminer og mineraler. Ekstra grovt brød gir to til tre ganger så mye kostfiber som fint brød.

Helsemyndighetene har satt som mål at befolkningen skal spise 20 prosent mer av denne typen matvarer innen 2021. Bakerbransjen produserer hverdagsmat til store befolkningsgrupper og har dermed også mulighet til å påvirke forbruker til sunnere valg.

Brødskala´n ble lansert i 2006 og er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet, Masttilsynet og Forbrukerrådet. Brødskala´n er basert på Masttilsynets «definisjon» på grovt brød. Et grovt brød er der innholdet av sammalt mel (fullkorn-mel) utgjør mer enn 50% av totalt innhold av mel. Med sammalt mel menes mel som inneholder alle kornets bestanddeler. Det er i skalldelene, kli som inneholder det aller meste av kostfiber, vitaminer og mineraler i kornet.

Dette merket har hatt en viktig effekt for mange forbrukere de siste 11 årene for å gjøre det lettere for forbruker å ta sunnere valg. Merkeordningen er stadig mer brukt og svært mange produkter selges i dag med Brødskalamerket. En undersøkelse gjennomført av YouGov i 2017 viste at halvparten av de spurte brukte Brødskala`n daglig når de kjøpte brød. I tillegg til smak er Brødskalamerket det viktigste kriteriet som brukes når forbruker velger brød, viser en nylig gjennomført undersøkelse.

Merkeordningen “Brødskala`n” er utviklet for å gjøre det lettere å anslå grovheten på brød. Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Lyse brød kan være bakt med mer sammalt mel enn det ser ut, og mørke brød kan være bakt med mer siktet mel enn det kan synes. Hvor grovt brødet er, kommer an på hvor mye sammalt mel, hele korn og kli det er i brødet.

Brødskalaen viser hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet. Merkeordningen inkluderer ikke innholdet av frø, nøtter eller andre ingredienser som har innvirkning på brødets næringsinnhold. Bruk av Brødskala`n utløser krav om kvantitativ ingrediensmerking i henhold til Forskrift om matinformasjon til forbruker.

Merkebruker skal være registret hos Mattilsynet, og ha kvalitetssystemer i samsvar med krav fra myndighetene.

Grovhetsmerkingen er blant annet å finne på et stort utvalg av brødposer, bakervarer og melblandinger.

Brødskala’n er delt inn i fire grovhetskategorier:

Fint brød – en kakestykke
Grovhet 0-25,9 % sammalt mel eller hele korn

Halvgrovt brød – to kakerstykker
Grovhet 26-50,9% sammalt mel eller hele korn

Grovt brød – tre kakestykker
Grovhet 51-75,9% sammalt mel eller hele korn

Ekstra grovt brød – 4 kakestykker
Grovhet 76-100% sammalt mel eller hele korn

Angivelse av eksakt grovhetsprosent på de spesifikke produktet står skrevet under streken på Brødskalamerke.

Brødskala-kalkulatoren

Korn og mel har ulike omregningsfaktorer som benyttes i utregningen av grovhet. For å sjekke hvor grove egne oppskrifter er, kan man legge inn innholdet av korn og mel i vår Brødskala-kalkulator.

Avtale brødskala´n

Fellesbestemmelser brødskala’n

Vederlagsatser 2019

Relaterte artikler