BKLF
Meny
kutt matsvinn

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

BKLF inviterer sine medlemmer til å tilslutte seg avtalen

Det kastes minimum 385 000 tonn nyttbar mat i Norge. Matbransjen står for 1/3 av det kartlagte matsvinnet, dette tilsvarer verdier for 8 milliarder kroner.

Vi vet fra kartlegging at ferske bakervarer er en av varegruppene det kastes mest av. Baker- og konditorbransjen har allerede bevist at det jobbes aktivt mot matsvinn via tjenesten Too Good To Go, hvor over 250 utsalgssteder deltar og nærmere 650.000 porsjoner med bakervarer er reddet siden 2016.

Nå vil vi i BKLF ta et skritt videre og inviterer deres virksomhet til å være med i den første puljen av bakeriene til å signere «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

NHO Mat og Drikke, DLF, DMF, NHO Reiseliv og Virke er eiere bak Matvett AS, som er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og som samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Bransjeavtalen ble inngått i 2017 mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene, med mål om å halvere matsvinnet innen 2030 i hele verdikjeden for mat i tråd med FNs bærekraftmål. Du kan lese mer om avtalen her.

Det er viktig at bakerbransjen mobiliseres til å bli med, fra før har allerede 80 bedrifter i mat- og serveringsbransjen tilsluttet seg målene i avtalen. Det er ingen økonomisk forpliktelse knyttet til avtalen. Se hvem som er med her.

Kopi av tilslutningserklæring finner dere her.

 Om spørsmål, ta kontakt med BKLF eller Matvett

 

Relaterte artikler