BKLF
Meny
Vindu hos baker

BKLFs medlemstall blir stadig høyere

Medlemstallet i BKLF har steget det siste året. Vi er svært glade for å se at bransjen setter pris på det arbeidet vi gjør, og at bedriftene ønsker å være med å støtte bransjeforeningen i arbeidet med å samle bransjen, og heve kompetansen, kvaliteten og omdømmet for baker- og konditorfagene.

 

De siste årene har BKLF jobbet hardt for å heve kompetansen i baker- og konditorbransjen. Av positive resultater kan vi trekke frem blant annet den nye tilbudsstrukturen som er vedtatt for videregående skole, med egen baker- og konditorlinje på vg2. Vi har fått etablert et diplombakerkurs, og vi har satset på et landslag som kan vise til gode resultater i internasjonale konkurranser. Alt dette er med på å styrke bransjen både når det gjelder det faglige, og med tanke på omdømmet. Dette er viktige kriterier for å kunne øke både kvalitet og kvantitet på rekruttering til fagene.

BKLF har også et nært samarbeid med helsemyndighetene om å få folk til å spise mer grove produkt. Vi jobber for at forbrukerne skal bli bevisste på den store helsegevinsten av å spise grovt korn, og i den forbindelse har vi gjort store forbedringer på Brødskalamerket, som alle våre medlemmer får bruke gratis. Dette er det viktigste hjelpemiddelet for forbrukerne når de skal velge brød etter grovhet.

Videre jobber vi mot politikere, for blant annet å fjerne sukkeravgiften, fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger og for å heve kvaliteten på fagopplæringen.

For at bransjeforeningen skal kunne gjøre en god jobb for bransjen, trenger vi støtten fra medlemmene våre, og vi trenger en samlet bransje. Det er derfor svært gledelig å se at medlemstallet stiger, slik at vi kan fortsette å samle bransjen, heve kompetansen, kvaliteten og omdømmet for baker- og konditorfagene.

Relaterte artikler