BKLF
Meny
EU over Europa

Baker- og konditorbransjens Landsforening er blitt Medlem i European Confederation of National Bakery and Confectionery Organisatations (CEBP)

Ved å melde seg inn i den Europeiske bakeri- og konditoriorganisasjonen CEBP, vil BKLF styrke sitt internasjonale nettverk.

CEBP er en organisasjon for Bransje/Landsforeninger fra 15 land i Europa, som til sammen representerer 190 000 små og mellomstore bakeri og konditori, som igjen representerer 2 millioner ansatte i Europa.

Små og mellomstore bakeri opplever ofte at deres behov ikke blir tatt i betraktning på nasjonalt eller EU-nivå når det diskuteres forskrifter og retningslinjer for bakeri og konditori. Den lille majoriteten av små og mellomstore bedrifter blir overkjørt av den store minoriteten av matindustri.

Gjennom sitt arbeid sikrer CEBP at europeiske bakeri og konditori blir hørt i Europakommisjonen og Europaparlamentet. CEBP er ansvarlig for å formidle relevant informasjon fra sine medlemmer til Kommisjonen og Parlamentet, og for å forsvare fellesinteresser for de representerte foretakene i Kommisjonen og Parlamentet.

I sitt politiske arbeid, forplikter CEBP seg til å påvirke lovgivningen og de økonomiske rammebetingelsene til små og mellomstore bedrifter i baker- og konditorbransjen.

BKLF har allerede et svært godt samarbeid med Bransje/Landsforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Island. Disse landene møtes til en Nordisk konferanse minst en gang per år. Det er nå ønskelig at de nordiske landene taler med en tunge, og på den måten i større grad kan påvirke den Europeiske organisasjonen CEBP.

Relaterte artikler